This press release was published in the regional Romanian newspapers Obiectiv de Vaslui et Monitorul de Vaslui, the 8th of August.

Obiectiv de Vaslui - the article "The modern languages, well known by the inhabitants of Vaslui" - "Limbile moderne, o cunoscută pentru vasluieni" - direct link; cloud;

Monitorul de Vaslui - the article "Thesaurus - the end and from the beginning again!" - "Thesaurus" – punct si de la capãt!" direct link; cloud

Desfăşurat între anii 2013-2015, la iniţiativa şi sub coordonarea Asociaţiei Culturale Europea Vaslui, parteneriatul Grundtvig “Thesaurus – Treasury for Adult Education” finanţat de Comisia Europeană prin Programul Lifelong Learning, a avut ca obiectiv esenţial promovarea educaţiei interculturale europene în rândul adulţilor, pe fundamentul învăţării limbilor moderne, a aplicării noilor tehnologii şi a valorizării tradiţiilor, reconsiderate ca activităţi cu valoare de terapii ocupaţionale. La nivel european, au beneficiat până în prezent de activităţile şi de produsele proiectului peste 1200 de persoane, adulţi cu vârste cuprinse între 22 şi 80 de ani, necuprinşi în vreo formă oficială de şcolarizare. 

La nivel local şi regional, proiectul a fost implementat graţie unor consorţii realizate de instituţiile partenere: la Vaslui, Consorţiul „Thesaurus” a inclus Biblioteca Judeţeană „N. Milescu Spătarul”, Primăria Municipiului Vaslui, Instituţia Prefectului Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Coprului Didactic Vaslui, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu”, Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”, instituţii care au sprijinit cu entuziasm proiectul, implicându-se în fiecare acţiune de amploare, în care comunitatea locală a fost invitată să participe. 

Coordonate de Asociaţia Culturală Europea Vaslui, instituţiile partenere – Laboratorul Multimedia al Universităţi din Patras - Grecia, Agrupamento de Escolas de Vialonga din Portugalia, Asociaţia Magister Educationis din Neamţ – România, Inspectoratul Şcolar al Provinciei Kastamonu din Turcia, Centrul ECDL din Cipru, Uniunea Asociaţiilor Meşteşugarilor din Zagreb – Croaţia,  au obţinut ca produse finale: o Metodologie pentru realizarea activităţilor de învăţare cu adulţii, care să îmbine noile tehnologii, tradiţiile şi limbile moderne – această lucrare pe suport electronic – multimedia a fost publicată la Editura The Londoner; un site principal – http://www.adult-education.ro, alimentat cu toate informaţiile utile din proiect şi blogurile – jurnal ale instituţiilor participante; un revoluţionar Sistem de Management al Învăţării (LMS), folosit şi îmbunătăţit în comun de instituţiile participante, în care fiecare adult care a participat la cursurile de formare a avut propriul cont; 28 de suporturi de curs existente în format electronic, în LMS, cu diverse specializări, mergând de la limbi de circulaţie, limbi mai puţin studiate, folosirea folclorului şi a tradiţiilor în activităţi de învăţare pentru adulţi, noi tehnologii pentru educaţia adulţilor, meşteşuguri specifice ţărilor participante; 70 de episoade ale filmului documentar al proiectului (difuzat pe internet), care povesteşte, în detaliu, istoria celor doi ani de proiect, a celor 5 reuniuni internaţionale, a Conferinţei Internaţionale „Valorizarea tradiţiilor prin noi oportunităţi de învăţare destinate unui public adult” (Vaslui, 27.11.2013), a celor trei Seminare internaţionale (de la Lisabona, de la Kastamonu şi de la Patras) şi a Simpozionului Internaţional pentru Educaţia Intergeneraţională (ediţia 1, Vaslui, 24.04.2015), acţiuni deosebite, de mare amploare, organizate în cadrul Parteneriatului "Thesaurus". 

Tot în sfera aplicării noilor tehnologii s-a situat şi formarea formatorilor internaţionali din proiect, care s-a realizat printr-un sistem de videoconferinţe care a permis stocarea şi folosirea ulterioară a înregistrărilor pentru organizarea formărilor naţionale. Numeroase articole ştiinţifice cu specific în educaţia adulţilor au fost publicate în reviste de specialitate precum „Scoala Modernă”, „Apostolul”, „Clepsidre”.

„Thesaurus” nu se opreşte însă, aici: de la 1 august 2015 şi până în 2021, sistemul LMS http://www.adult-education.ro/lms (cont de acces pentru vizitatori şi parolă guest) rămâne în continuare gratuit la dispoziţia formabililor, atât a adulţilor care s-au instruit în proiect, cât şi la îndemâna instituţiilor care doresc să-şi completeze oferta, realizând cursuri online pe o platformă gratuită, fiind oferit, de asemenea, persoanelor care vor să-şi completeze educaţia printr-o metodă originală, care s-a dovedit foarte eficientă în activităţile concrete de învăţare desfăşurate în ţările participante la proiect. Până la finalul lunii august 2015, prin validarea rezultatelor obţinute în cadrul formării, adulţii care au participat la cursuurile proiectului „Thesaurus” vor intra în posesia diplomelor şi suplimentelor descriptive Europass, care le certifică noile competenţe.

 

Bucharest - July 2015 - "Thesaurus" as good practice example presented during the management session of the closing Grundtvig partnerships