A new article about "Thesaurus" Grundtvig Learning Partnership has been published in the "Modern School" Magazine - no. 3/2015.

Click on the 4 arrows little icon (down - right side) in order to increase the zoom.

Enjoy your reading!

August marked the end of the contractual period for our Grundtvig learning partnership "Thesaurus", but we continue to spread and to use the project's results, as we planned in the follow-up strategy.

Magister Educationis Association from Neamt - Romania will continue to organize courses on the LMS of the project applying Thesaurus original method. They also have published a new dissemination article in the September number of "Apostle" didactic magazine (and we included this magazine to the end of the article). They also continued the activity of the implementation Consortium and they succeeded to include Thesaurus courses in the 2015-2016 official catalog of CCD Neamt (House of Teaching Staff Neamt). Thesaurus will be also spread from now on in didactic meetings, scientific sessions, seminars and demonstrative activities.

The coordinator of the project, Cultural Association Europea from Vaslui - Romania presented the project in many pedagogic meetings at national level, in September 2015. The most important meetings were during the Annual session of Modern Languages School Inspectors which took place in Vaslui in 7-9 September 2015 period. Other happy news - one school "Anastasie Panu" from Husi town - Romania, wanted to start an English initial training course for adults, so they requested access to the LMS of the Thesaurus Partnership. We created usernames and passwords for the 30 trainees and for the 2 new trainers and we organize in 5-10 October 2015 the intensive training with the 2 new English language trainers, in order to start the training courses. We also started online courses with two foreign adult students who wanted to learn Romanian language as foreign language. 2 online training sessions will also start in October 2015 with teachers from "Mihail Kogãlniceanu" High School. In partnership with Departmental Library "Nicolae Milescu Spatarul", we will organize new courses for adults using the LMS and Thesaurus method and also, in partnership with School Inspectorate Vaslui and with French Embassy in Romania, we will provide new English and French language courses using Thesaurus LMS, especially for pre-primary school teachers, in 2015-2016.

So we are happy to see that our products are useful and continue to be used. "Thesaurus" continues!

We succeeded to make other versions of our final product - the Thesaurus Methodology and we offer them to you for free, to watch and use online or to download them on your computer. We also collected all the videos of the Methodology in a playing list which is also offered to you bellow:

  • Thesaurus Youtube PlayList
  • Flash edition of the Thesaurus Methodology: an online version of the e-book, which is also an audio-book.
  • Downloadable edition of the Thesaurus Methodology: after downloading it, you have to unzip the archive first in a new folder (use Winzip, &zip or any other compressing software). Then after, click on the *exe file from the new folder and you will be able to watch the contents of the Methodology on your screen. You can write the contents of the new folder also on a CD, it contains an "auto-run" instruction which will permit to you newly created CD to play the Methodology by itself. Good luck and feel free to use this Methodology!

 

One of the complex products of "Thesaurus - Treasury for Adult Education", realized in two years conjointly by the project is the Methodology of the project. We invite you to discover and to use it in the online version or to download the offline version. The main objective of our work is to create a new method for adult learners which we entitled "occupational therapy" combining the use of the project's LMS (in a demarche of embedded learning of IT), traditions and learning languages.

In order to discover all the contents, please click the "Read more.." link.

 

METHODOLOGY OF TRAINING TRAINERS

Teaching traditions as occupational prophylactic therapies for adults

by the revolutionary Learning Management System of the project

Click on the titles in order to access the chapters

  • Chapter one - Generally speaking

0) Logging-in with a special security measure

1) Presentation of the main Thesaurus Grundtvig info website;

2) Some details the main Thesaurus Grundtvig info website;

3) Main page of the LMS; entering the LMS of Thesaurus Grundtvig Partnership; the user space and the LMS courses;

We published a brochure containing all the weblinks and the embedded codes of the 153 documentary movies and films playlists produced in "Thesaurus" Grundtvig Learning Partnership. You ca use this information for inserting our documentaries in your websites or applications, mentioning the source.

We present you the documentary movies produced during the last project reunion from Patras-Greece (16-18.07.2015).

At first, we insterted a playlist with all the 8 episodes filmed in Greece; if you want to watch the movies one by one, please access the "Read more..." button bellow.

Enjoy your watching!

We present you the images galleries made during the last project reunion from Patras-Greece. If you want to open all the contents of the article, please push the "Read more..." button.

Grundtvig Thesaurus Partnership - Greece International Seminar 16-07-2015

Grundtvig Thesaurus Partnership - Greece International Seminar 16-07-2015

 We present you the documentary movies - the 14 episodes produced during the project reunion from Vialonga - Portugal. At first, we inserted a playlist including all these videos; if you want to watch the movies one by one or to discover the pictures gallery, please push the "Read more..." button bellow:

 

This press release was published in the regional Romanian newspapers Obiectiv de Vaslui et Monitorul de Vaslui, the 8th of August.

Obiectiv de Vaslui - the article "The modern languages, well known by the inhabitants of Vaslui" - "Limbile moderne, o cunoscută pentru vasluieni" - direct link; cloud;

Monitorul de Vaslui - the article "Thesaurus - the end and from the beginning again!" - "Thesaurus" – punct si de la capãt!" direct link; cloud

Desfăşurat între anii 2013-2015, la iniţiativa şi sub coordonarea Asociaţiei Culturale Europea Vaslui, parteneriatul Grundtvig “Thesaurus – Treasury for Adult Education” finanţat de Comisia Europeană prin Programul Lifelong Learning, a avut ca obiectiv esenţial promovarea educaţiei interculturale europene în rândul adulţilor, pe fundamentul învăţării limbilor moderne, a aplicării noilor tehnologii şi a valorizării tradiţiilor, reconsiderate ca activităţi cu valoare de terapii ocupaţionale. La nivel european, au beneficiat până în prezent de activităţile şi de produsele proiectului peste 1200 de persoane, adulţi cu vârste cuprinse între 22 şi 80 de ani, necuprinşi în vreo formă oficială de şcolarizare. 

La nivel local şi regional, proiectul a fost implementat graţie unor consorţii realizate de instituţiile partenere: la Vaslui, Consorţiul „Thesaurus” a inclus Biblioteca Judeţeană „N. Milescu Spătarul”, Primăria Municipiului Vaslui, Instituţia Prefectului Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Coprului Didactic Vaslui, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu”, Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”, instituţii care au sprijinit cu entuziasm proiectul, implicându-se în fiecare acţiune de amploare, în care comunitatea locală a fost invitată să participe. 

Coordonate de Asociaţia Culturală Europea Vaslui, instituţiile partenere – Laboratorul Multimedia al Universităţi din Patras - Grecia, Agrupamento de Escolas de Vialonga din Portugalia, Asociaţia Magister Educationis din Neamţ – România, Inspectoratul Şcolar al Provinciei Kastamonu din Turcia, Centrul ECDL din Cipru, Uniunea Asociaţiilor Meşteşugarilor din Zagreb – Croaţia,  au obţinut ca produse finale: o Metodologie pentru realizarea activităţilor de învăţare cu adulţii, care să îmbine noile tehnologii, tradiţiile şi limbile moderne – această lucrare pe suport electronic – multimedia a fost publicată la Editura The Londoner; un site principal – http://www.adult-education.ro, alimentat cu toate informaţiile utile din proiect şi blogurile – jurnal ale instituţiilor participante; un revoluţionar Sistem de Management al Învăţării (LMS), folosit şi îmbunătăţit în comun de instituţiile participante, în care fiecare adult care a participat la cursurile de formare a avut propriul cont; 28 de suporturi de curs existente în format electronic, în LMS, cu diverse specializări, mergând de la limbi de circulaţie, limbi mai puţin studiate, folosirea folclorului şi a tradiţiilor în activităţi de învăţare pentru adulţi, noi tehnologii pentru educaţia adulţilor, meşteşuguri specifice ţărilor participante; 70 de episoade ale filmului documentar al proiectului (difuzat pe internet), care povesteşte, în detaliu, istoria celor doi ani de proiect, a celor 5 reuniuni internaţionale, a Conferinţei Internaţionale „Valorizarea tradiţiilor prin noi oportunităţi de învăţare destinate unui public adult” (Vaslui, 27.11.2013), a celor trei Seminare internaţionale (de la Lisabona, de la Kastamonu şi de la Patras) şi a Simpozionului Internaţional pentru Educaţia Intergeneraţională (ediţia 1, Vaslui, 24.04.2015), acţiuni deosebite, de mare amploare, organizate în cadrul Parteneriatului "Thesaurus". 

Tot în sfera aplicării noilor tehnologii s-a situat şi formarea formatorilor internaţionali din proiect, care s-a realizat printr-un sistem de videoconferinţe care a permis stocarea şi folosirea ulterioară a înregistrărilor pentru organizarea formărilor naţionale. Numeroase articole ştiinţifice cu specific în educaţia adulţilor au fost publicate în reviste de specialitate precum „Scoala Modernă”, „Apostolul”, „Clepsidre”.

„Thesaurus” nu se opreşte însă, aici: de la 1 august 2015 şi până în 2021, sistemul LMS http://www.adult-education.ro/lms (cont de acces pentru vizitatori şi parolă guest) rămâne în continuare gratuit la dispoziţia formabililor, atât a adulţilor care s-au instruit în proiect, cât şi la îndemâna instituţiilor care doresc să-şi completeze oferta, realizând cursuri online pe o platformă gratuită, fiind oferit, de asemenea, persoanelor care vor să-şi completeze educaţia printr-o metodă originală, care s-a dovedit foarte eficientă în activităţile concrete de învăţare desfăşurate în ţările participante la proiect. Până la finalul lunii august 2015, prin validarea rezultatelor obţinute în cadrul formării, adulţii care au participat la cursuurile proiectului „Thesaurus” vor intra în posesia diplomelor şi suplimentelor descriptive Europass, care le certifică noile competenţe.

 

Bucharest - July 2015 - "Thesaurus" as good practice example presented during the management session of the closing Grundtvig partnerships

We proudly present you the very new edition of "Scoala Modernã/ The Modern School" didactic magazine, issued by CCD Neamt (House of Teaching Staff of Neamt County, Romania). 

At page 20, you will find a dissemination article about the project reunion of Thesaurus Grundtvig Learning Partnership in Portugal, written by Roxana Irina.

Enjoy your discovery!

 During the Management Reunion for Grundtvig Partnerships which took place in Bucharest - Romania, at the National Agency Lifelong Learning building, the 19th of June 2015, our project "Thesaurus" was included in "good practices" section. The two Romanian project coordinators from Cultural Association Europea and from Magister Educationis Association presented briefly the best moments of the two years of the project and launched an invitation to all the participants to become users or trainers on the Thesaurus Learning Management System (LMS) which any adult learner or trainer can access for free until 2020 (at least). The username and the password of the visitor account are similar: guest . Special usernames and passwords for different user profiles can be requested at the e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The participants received a Thesaurus flyer, created for this special event: you can download it fro the following weblink - THESAURUS FLYER BUCHAREST 2015.

We can offer you now an image gallery of the event.

Reuniune Grundtvig - Bucuresti - 19-06-2015